Strona Główna · Katechezy, artykuły · Film DOBRA NOWINA · Film GOOD NEWS · Linki 19.05.2022
Nawigacja
Strona Główna
Wspólnota
Akceptacja kościelna
Osoby odpowiedzialne
Kronika
Katechezy, artykuły
KERYGMA Podręcznik Ewangelizatora
SŁOWO ŻYCIA - książka
Film DOBRA NOWINA
Film GOOD NEWS
Kontakt
Linki
Kategorie Newsów
Galeria
Świadectwa
Filmiki ewangelizacyjne
Szukaj
Artykuły: 1.Katechezy
Wymiar charyzmatyczny i instytucjonalny
Zbigniew Kowalski „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony” (Mk 16,16). Kościół zgodnie z nauczaniem II Soboru Watykańskiego posiada dwa wymiary: charyzmatyczny i instytucjonalny.

Co należy najpierw zrobić, aby zgrzeszyć?
Zbigniew Kowalski
Co należy najpierw zrobić, aby zgrzeszyć? Trzeba najpierw wyłączyć myślenie. To przydarzyło się uczonym w Piśmie i faryzeuszom, którzy wpadli w szał i zaczęli sie naradzać jak zabić Jezusa Chrystusa, gdy On dokonał cudu uzdrowienia.

Zakorzenieni w Jezusie Łk 6,12-19
Zbigniew Kowalski
Należy zakorzenić się w Jezusa (zob. Kol 2,7) w sensie duchowym jak drzewo posadzone nad płynąca woda (zob Ps 1). Trzeba zakorzenić sie głęboko, a nie powierzchownie. Gdy „Tłum starał sie Go dotknąć”, Apostołowie, których wybrał nie musieli tego czynić, ponieważ cały czas Go dotykali będąc w Nim głęboko zakorzenieni.

Czy uzdrawiać w ewangelizacji?
Zbigniew Kowalski
Czy uzdrawiać w ewangelizacji? Cudowne uzdrowienie ma na celu ocalenie lub wzbudzenie życia Bożego w tym uzdrowionym człowieku. Dlatego Jezus mówi nie o uzdrowieniu ciała lecz duszy. Stąd uznał, że uzdrowienie duszy jest ważniejsze niż uzdrowienia ciała.

Święte nieposłuszeństwo
Zbigniew Kowalski
Jezus posłuszny Ojcu we wszystkim przyszedł, aby wypełnić Jego wolę. A oto jest wola Ojca: KOCHAJ! Jezus były posłuszny również ludziom: matce, opiekunowi Józefowi, władzom żydowskim, władzom rzymskiego okupanta, posłuszny ludzkim prośbom, lecz w jednej był nieposłuszny, a mianowicie gdy ktokolwiek żądał od Niego, aby nie czynił dobra.

Wiara Kościoła
Zbigniew Kowalski
O czym mówił Jezus tłumom zanim przyniesiono Mu sparaliżowanego człowieka? (zob. Łk 5,17-26). Pismo nic o tym nie wspomina. Może mówił im , że każdy kto wierzy w Niego ma życie wieczne (zob. J 6,47) . Czy paralityk miał wiarę? Tego też Biblia nie wspomina. Natomiast, Jezus, widząc wiarę tych czterech mężczyzn niosących paralityka, rzekł do niego: «Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy» (Mt 9,2). Oto wiara Kościoła, a nie wiara paralityka sprawiła, że chory ten przyjął od Jezusa łaskę uzdrowienia!

Słudzy nieużyteczni Łk 17,7-10
Zbigniew Kowalski
Dlaczego „nieużyteczni’? To częsta myśl podczas czytania tego fragmentu. Niewolnik, bo tak jest w oryginale, wraca z pola zmęczony i ku wielkiemu jego rozczarowaniu nie czeka na niego gotowy obiad. Musi sobie sam coś przyrządzić. Nie tylko sobie ale najpierw swemu panu. Jednym słowem wraca z jednej pracy do drugiej. Pracuje więc na dwa etaty, dlaczego więc ma powiedzieć o sobie, że jest nieużytecznym niewolnikiem.

Najpierw dogadaj się z Bogiem - Rdz 11,1-9
Zbigniew Kowalski
Ludzie zdawałoby się zaczęli robić dobrą rzecz. Powiedzieli sobie, że zbudują miasto i wysoką wieżę bo chcieli być jedno. Mówili jednym językiem, mieli jeden cel, tworzyli jedną wspólnotę. Co w tym złego? A co zrobił Bóg? Popsuł im to. Jak? Pomieszał języki i już nie mogli się ani dogadać co do codziennej komunikacji, ani co do dalszego istnienia wspólnoty ani co do wspólnego celu. Trudno zrozumieć ten fragment i niezbyt przekonywująca jest motywacja Boga. Tak jakby był zazdrosny, że ta wspólnota będzie miała nieograniczone możliwości i zdolności podobne do możliwości samego Boga. Dlaczego Bóg im to pomieszał?

Po co przykazania?
Zbigniew Kowalski Wszelkie zbawienie pochodzi od Boga. To jest Jego dar czyli łaska dany za darmo przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Tą łaskę przyjmujemy przez naszą ufną wiarę każdego dnia lub ją odrzucamy. Odrzucenie łaski i brak wiary jest grzechem, który powoduje naszą śmierć duchową. To początek wszelkich nieszczęść życiowych, a końcem wieczne potępienie.

Dekalog miłości
Zbigniew Kowalski Przykazania są dane przez Boga do nauki miłości. One są odzwierciedleniem Bożej miłości ogłoszone po to aby pokazać jak kochać Boga i ludzi: 1.Nie będziesz kochał nikogo innego poza Bogiem i człowiekiem...

Czy wszyscy będą zbawieni?
Zbigniew Kowalski „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę” (Ef 2,8). Łaska zbawienia dana całemu światu składa się z dwóch elementów: odkupienia i usprawiedliwienia. Jezus odkupił wszystkich, lecz usprawiedliwił tych tylko, którzy przyjęli Jego oraz Jego łaskę zbawienia przez wiarę. A wiara przejawia sie w ufnej miłości do Chrystusa, bo przecież jest to „wiara, która działa przez miłość” (zob. Ga 5,6)

Rozmowa z Jezusem o miłości
Zbigniew Kowalski
Dzisiaj Jezus zapytał mnie: „Jaka jest twoja miłość?”. Sądziłem, że moja miłość jest silna, lecz po tym pytaniu zwątpiłem i wtedy zobaczyłem mój grzech – letnia miłość. Odpowiedziałem tłumacząc się: „Jestem grzesznikiem, grzeszę i dlatego moja miłość nie jest silna”.

Dwustronna łaska
Zbigniew Kowalski
Łaska Boża działa na nas nieustannie z dwóch stron. Z jednej strony to codzienna łaska zbawienia udzielana nam przez Chrystusa, a z drugiej łaska którą otrzymujemy od Niego gdy na nią odpowiadamy czynem miłości.

Odkupienie i usynowienie
Zbigniew Kowalski
Cytat ten jest jednym z wielu fragmentów Pisma Świętego mówiącego o tym co uczynił Jezus wszystkim ludziom w swoim dziele zbawienia. Ono składa się z odkupienia i usprawiedliwienia. Napisano na ten temat tony tomów teologicznych.

Lecz cóż to jest dla tak wielu?
Zbigniew Kowalski
Największą potrzebą człowieka czy to uświadamianą czy też nie jest potrzeba Boga. On jest potrzebny duszy ludzkiej tak jak chleb ciału. Szczęśliwi ci którzy postanowili zaopatrywać bliźnich w Boga, aby nakarmić ich dusze.
Strona 1 z 5 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.