Kurs Filipa 15-10-2016
Dodane przez Zbigniew Kowalski dnia 21.10.2016
15 października 2016 r. w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, Wspólnota Ewangelizacyjna WODA ŻYWA przeprowadziła rekolekcje pn. KURS FILIPA dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Była to druga grupa bierzmowanych. Z pierwszą grupą rekolekcje przeprowadzono 8 października.

Rozszerzona zawartość newsa
15 października 2016 r. w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, Wspólnota Ewangelizacyjna WODA ŻYWA przeprowadziła rekolekcje pn. KURS FILIPA dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Była to druga grupa bierzmowanych. Z pierwszą grupą rekolekcje przeprowadzono 8 października.
W rekolekcjach wzięło udział 33 młodych ludzi ze szkół gimnazjalnych prowadzonych przez swego duszpasterza ks. Jacka Marciniaka. Kurs przebiegał w atmosferze radości ale również skupienia duchowego. Młodzież przyjmowała Ewangelię bardzo spontanicznie, chętnie angażując się w aktywizacje i śpiew. Z powagą podjęli decyzję całkowitego zawierzenia Jezusowi. W trakcie modlitwy indywidualnej nad każdym z uczestników rekolekcji, Duch Święty wlewał w ich serca miłość, pokój i radość. Po raz kolejny w modlitwie wstawienniczej wspomogła ekipę prowadzącą Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym NAZARET z par. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Mławy.
Niech Jezus będzie uwielbiony w dziele nawrócenia wszystkich tych młodych dusz. Bogu niech będą dzięki!.
W zespole prowadzącym rekolekcje wzięła udział ekipa nauczająca ze Wspólnoty Ewangelizacyjnej WODA ŻYWA pod kierunkiem ks. Sławomira Grzeli: Katarzyna Miłobędzka, Anna Szymańska, Dorota Pawlikowska, Oliwia Podzińska, Marek Długokęcki i Zbigniew Kowalski (koordynator rekolekcji). Świadectwo życia głosił niepełnosprawny Paweł z Cegielni Lewickiej.
Młodzieży spodobało się to żywiołowe spotkanie z Jezusem. Skomentowali rekolekcje dwoma słowami: "Było fajnie".
Chwała Panu!


Zdjęcia z rekolekcji: zobacz