Ewangelizacja Mławy 10-11-2018
Dodane przez Zbigniew Kowalski dnia 15.11.2018
W dniu 10 listopada 2018 roku w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie odbyła się ewangelizacja uliczna zorganizowana przez ks. Marcina Niesłuchowskiego i Wspólnotę Ewangelizacyjną WODA ŻYWA. W akcję zaangażowane były również osoby ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym GLORIA DEI z Modlina.
Rozszerzona zawartość newsa
W dniu 10 listopada 2018 roku w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie odbyła się ewangelizacja uliczna zorganizowana przez ks. Marcina Niesłuchowskiego (na zdjęciu wraz z jedną z ewangelizatorek z Modlina) i Wspólnotę Ewangelizacyjną WODA ŻYWA. W akcję zaangażowane były również osoby ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym GLORIA DEI z Modlina.

W trakcie ewangelizacji na ulicach miasta, część osób z różnych wspólnot parafialnych trwała w kaplicy kościoła na adoracji Najświętszego Sakramentu. Poza wsparciem modlitewnym, część osób wspomagała akcję od strony organizacyjnej, kulinarnej i muzycznej. Przed akcją ewangelizatorzy posłani i pobłogosławieni zostali przez Proboszcza par. MBKP w Mławie Księdza Prałata Kazimierza Ziółkowskiego.

W czasie akcji głosiciele Dobrej Nowiny byli przyjmowani przez lokalną społeczność z wielką otwartością i serdecznością. Spotkaniom tym towarzyszyły nie rzadko łzy wzruszenia i radość z powodu doświadczenia Bożej miłości i miłosierdzia.