Ewangelizacja w Mławie 08-04-2020
Dodane przez Zbigniew Kowalski dnia 14.04.2020
Technika ewangelizacji w pytaniach i odpowiedziach
Pytanie: Jak ewangelizować w czasie pandemii?
Odpowiedź: Należy dostosować formy, sposoby i technikę ewangelizacji do zmienionych warunków związanych z zarazą. Czy zaraza może zatrzymać katolickich ewangelizatorów? Pismo przecież mówi: „Powstanie bowiem naród przeciw narodowi...będzie głód i ZARAZA, a miejscami trzęsienie ziemi” (Mt 24,7). A w innym miejscu: „Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie” (Łk 21,11). Będzie również ZARAZA duchowa – grzech polegający na niewierze w Jezusa. Zło prowadzić będzie walkę ze światłem Ewangelii, tak aby wszędzie panowała ciemność. Jezus mówi ewangelizatorom: „Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego Imienia” (Mk 13,13).
Rozszerzona zawartość newsa
Technika ewangelizacji w pytaniach i odpowiedziach
Pytanie: Jak ewangelizować w czasie pandemii?
Odpowiedź: Należy dostosować formy, sposoby i technikę ewangelizacji do zmienionych warunków związanych z zarazą.
Czy zaraza może zatrzymać katolickich ewangelizatorów? Pismo przecież mówi: „Powstanie bowiem naród przeciw narodowi...będzie głód i ZARAZA, a miejscami trzęsienie ziemi” (Mt 24,7). A w innym miejscu: „Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie” (Łk 21,11). Będzie również ZARAZA duchowa – grzech polegający na niewierze w Jezusa. Zło prowadzić będzie walkę ze światłem Ewangelii, tak aby wszędzie panowała ciemność. Jezus mówi ewangelizatorom: „Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego Imienia” (Mk 13,13). Mimo zdawałoby się beznadziejnej sytuacji mamy dawać świadectwo: „Wydawać was będą sądom i w synagogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z Mego powodu, na świadectwo dla nich” (Mk 13,9). Dawanie świadectwa Jezusowi nie wystarcza ponieważ mówi: „Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom” (Mk 13,10).


Co więc nam każe czynić Jezus w czasie zarazy i prześladowań? Dawać świadectwo i głosić Ewangelię. Dlaczego? Doświadczenie uczy, że wszelkie nieszczęścia spadające na ludzkość np. wojna, trzęsienia ziemi, ogromne powodzie, zaraza, głód są sprzyjającymi okolicznościami do głoszenia kerygmy ponieważ w sytuacji utraty bezpieczeństwa naturalnym odruchem człowieka jest ucieczka do Boga. Papież Franciszek opisał to zjawisko cytując fragment z 2 Księgi Kronik: „Gdy się utwierdziło i umocniło panowanie Roboama, opuścił on Prawo Pańskie, a z nim cały Izrael” (2 Krn 12,1). Franciszek zauważył, że często, gdy czujemy się pewnie, zaczynamy realizować nasze plany i powoli oddalamy się od Pana, nie dochowujemy wierności. Wówczas nasza pewność, poczucie bezpieczeństwa staje się bożkiem, który nie jest darem Boga.


Kogo mamy ewangelizować skoro nie wolno nam w czasie zarazy zbliżać się do kogokolwiek? A do kogo możemy? Na przykład do naszych domowników oraz współpracowników w czasie wykonywania zajęć zawodowych. Możemy również pisać maile, smsy kerygmatyczne. Możemy głosić kerygmę przez radio, internet i telewizję. Możemy nagrywać filmy ewangelizacyjne np.:


DOBRA NOWINAlub wersji z angielskimi napisami:


GOOD NEWSDobrym miejscem ewangelizacji jest praca zawodowa. Zawsze możemy powiedzieć krótszą lub dłuższą wersję kerygmy. Jak uczy doświadczenie ewangelizacji w pojedynkę czyli bez partnera, również przynosi dobre owoce. Wystarczy jakaś przerwa w pracy np. śniadanie, może być to rozmowa bez przerywania pracy lub wprowadzanie nowych pracowników do obowiązków nowego stanowiska pracy. Nowy pracownik powinien być świadomy, że jego praca ma duże znaczenie dla innych ludzi i pewnej części dla całego świata i że każda praca powinna być wykonywana w taki sposób aby przynosiła dobro nie tylko dla ciała lecz i dla duszy. Każda praca ma swój wymiar duchowy i materialny, indywidualny i społeczny. Jeżeli wykonujemy swą pracę nie tylko ze względu na siebie lecz na Jezusa, wówczas nasza praca pociągać będzie do wiary naszych współpracowników.


W czasie jednej z takich ewangelizacji 8 kwietnia 2020 roku w Mławie jak zwykle bardzo przydatna okazała się komórka z aplikacją Biblii, lecz to nie ona była decydująca w przyjęciu Jezusa jako Pana. Zawsze najważniejsza jest miłość do Boga oraz czysta i bezinteresowna miłość do ewangelizowanego. Wówczas Duch Święty dokonuje cudu nawrócenia, umocnienia w wierze i rozpalenia serc ludzkich, po to aby ludzie ci z kolei zapalali następne serca dla Jezusa, tak aby wszyscy Go poznali, pokochali i zjednoczyli się z Nim, teraz i w wieczności. Chwała Panu!