Ela Szymańskan odeszła do Pana
Dodane przez Zbigniew Kowalski dnia 09.06.2021
4 czerwca 2021 roku zmarła członkini Wspólnoty Ewangelizacyjnej Ela Szymańska. Miała 74 lata. Należała do Wspólnoty od samego początku czyli od 2003 roku. Udzielała się również wiernie w parafii Matki Bożej Królowej Polski w różnych posługach. Należała i działała we wspólnotach przy parafialnych różańcowych. We Wspólnocie WODA ŻYWA przechodziła różne rekolekcje i kursy ewangelizacyjne. Potem czynnie angażowała się w prowadzenie i organizację różnych kursów a szczególnie w rekolekcjach dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
Rozszerzona zawartość newsa
4 czerwca 2021 roku zmarła członkini Wspólnoty Ewangelizacyjnej Ela Szymańska. Miała 74 lata. Należała do Wspólnoty od samego początku czyli od 2003 roku. Udzielała się również wiernie w parafii Matki Bożej Królowej Polski w różnych posługach. Należała i działała we wspólnotach przyparafialnych różańcowych.

We Wspólnocie WODA ŻYWA przechodziła różne rekolekcje i kursy ewangelizacyjne. Potem czynnie angażowała się w prowadzenie i organizację różnych kursów, a szczególnie w rekolekcjach dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Zawsze też można było liczyć na jej wytrwałą modlitwę. Była jak ta ewangeliczna prorokini Anna, która "Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą...sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim". Była dobrym apostołem Jezusa Chrystusa.

Ciesz się Eluniu teraz swym przebywaniem ze swym Oblubieńcem w Niebie i nie zapominaj o nas, abyśmy wypełnili Bożą wolę - dzieło ratowania dusz ludzkich przez trudy ewangelizacji świata.