Rekolekcje ewangelizacyjne cześć VII 05-12-2022
Dodane przez Zbigniew Kowalski dnia 07.12.2022
Wspólnota Ewangelizacyjna WODA ŻYWA prowadzi od dnia 3 października 2022 roku swoje wewnętrzne cotygodniowe rekolekcje ewangelizacyjne. Na ostatnim VII spotkaniu w dniu 5 grudnia 2022 roku podjęto siódmy temat rekolekcyjny, który dotyczył wspólnoty z Bogiem i ludźmi.
Rozszerzona zawartość newsa
Wspólnota Ewangelizacyjna WODA ŻYWA prowadzi od dnia 3 października 2022 roku swoje wewnętrzne cotygodniowe rekolekcje ewangelizacyjne. Na ostatnim VII spotkaniu w dniu 5 grudnia 2022 roku podjęto siódmy temat rekolekcyjny, który dotyczył wspólnoty z Bogiem i ludźmi.


Powyższy temat przedstawiła Katarzyna Miłobędzka. Treścią rekolekcji była kerygma apostolska znana z nowotestamentowych Dziejów Apostolskich i Nauczania Kościoła Katolickiego. Grafiki pochodziły z książki SŁOWO ŻYCIA (Michalineum 2020), a schemat spotkań podobny był do Kursu Alfa oraz Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO).Zakończenie modlitwy kerygmatycznej:
Punkt siódmy:Wspólnota z Bogiem i ludźmi:
"...Ty, Panie, zawiązujesz wspólnotę z nami przez swego Ducha. Ty również w Duchu Świętym zawiązujesz wspólnotę z każdym ochrzczonym oraz z braćmi i siostrami w Kościele. Duchu Święty, przez Twą obecność w naszych duszach, złącz nas z Ojcem i Synem. Spraw, abyśmy trwali w Chrystusie, jak gałązka w krzewie winnym. Złącz nas i daj moc wytrwania w Ciele Chrystusa, jakim jest Kościół, który prowadzisz i ożywiasz. Daj łaskę wytrwania w Kościele, w modlitwach, w Słowie i sakramentach. Daj łaskę wypełnienia dzieła, które nam zleciłeś do wykonania w małej wspólnocie apostolskiej. Spraw, abyśmy szli i owoc przynosili, głosząc Dobrą Nowinę aż po krańce świata"

Modlitwa pochodzi z książki: Zbigniew Kowalski, Kerygma Podręcznik ewangelizatora, Michalineum 2015, s. 341-343 – zgoda kościelna Imprimi potest z dnia 2.07.2015 rok.Zdjęcia z rekolekcji: zobacz